European dramas, European synergies

European dramas, European synergies

Introduction: Symeon G. Tsomokos, Delphi Economic Forum
Alexandros Mallias, Amb. (ret) of the Hellenic Republic to Washington D.C. (2005-2009)